HDMI 1.8米 高画质影音延长线

产品描述

  • HDMI 1.4 认证通过
  • 支援 3D Full HD
  • 最高支援 4K×2K 解析度
  • 支援乙太网路100Mbps传送速率
  • 支援音讯回授通道
  • 支援拓展支援色彩空间

规格

  • HDMI支援:1.4
  • 接头规格: HDMI Type A 公, HDMI Type A 母
  • 线材长度:1.8米